@colosure

Colosure (โคลอชัวร์)

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เวลล์โนเวชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทสเปเชียลตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ของ สมุนไพรไทย (Trust) และ เพิ่มความแข็งแกร่งของผลผลิตทางการเกษตรไทยผ่านการเพิ่มมูลค่า ของสมุนไพรในประเทศไทยโดยใชเ้ทคโนโลยี (Value Added) โดยประกอบธุรกิจต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีการพิสูจน์ โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากผืนแผ่นดินไทย นำไปสู่การ กระจายรายได้สู่ ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยผ่านองค์ ความรู้ด้านการผลิตเพื่อการพาณิชย์ และ ทำการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “Wellnova” เพื่อสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป ที่มี นวัตกรรม มุ่งเน้น สู่ผลิตภัณฑ์ Thailand Product Champion ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูง เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย ที่มีประสิทธิภาพ ราคาเหมาะสม การพัฒนานวัตกรรมต้องได้รับการพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์ มีการวิจัยรองรับ และสามารถใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ได้จริง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมี 3 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑเ์วชสำอาง (Cosmeceuticals)
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Nutraceuticals)
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ (Medical food)

 

” บริษัท เวลล์โนเวชั่นส์ จำกัด มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืน และพร้อมที่จะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือ รากฐานของความพร้อมที่ สามารถเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น “

บทความสำหรับคนรักสุขภาพ อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ สำคัญต่อร่างกาย การจะเกิดผลดีหรือผลเสียนั้น ขึ้น อยู่กับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพื่อให้ ร่างกายจะนำไปพัฒนาและซ่อมแซมใน ส่วนต่าง ๆ เพราะสุขภาพดีสร้างได้

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Colosure (โคลอชัวน์) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรครบถ้วน

โปรตีนสูง

กว่าอาหารเสริมสูตรครบถ้วนทั่วไป

3 เท่า

แคลเซียมสูง

กว่าอาหารเสริมสูตรครบถ้วนทั่วไป

2 เท่า

วิตามินบี 12 สูง

กว่าอาหารเสริมสูตรครบถ้วนทั่วไป

6 เท่า

Testimonial

รีวิวจากผู้ใช้จริง

❝ พูดถึง Colosure เนี่ยค่ะ  จากประสบการณ์ที่ได้ลองด้วยตัวเองนะคะ คือได้ให้คุณแม่ทานด้วยนะคะ แล้วก็ให้ทางสมาชิก Residence ที่เราดูแลอยู่ด้วยเนี่ย ได้รับประทานด้วยเนี่ย สิ่งนึงที่เราพบก็คือว่า ส่วนผสมค่ะ ของ Colosure ที่มี Colostrum ที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างนะคะ ได้ทั้งหัวของอาหารด้วย ได้ทั้งในเรื่องของภูมิต้านทานด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่า 
Colosure ไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะ   ซึ่งในส่วนนี้น่าจะเป็นจุดที่ผู้สูงอายุต้องการ ความหวานของ  Colosure  เองก็คงจะมาจากในความหวานของนมและก็ส่วนประกอบนั้นเอง แต่ว่าไม่ได้เป็นการเติมน้ำตาลเข้าไปนะคะ  แล้วอื่นๆ ที่ได้ก็คือช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายค่ะ ผู้สูงอายุนี่กินได้นอนหลับนะคะ แล้วก็ขับถ่ายดีนี่ ถือว่าเป็นสวรรค์ เป็นความสุขที่สุดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นการที่รับประทาน Colosure แล้วก็มีระบบการขับถ่ายที่ดีนะคะ   

แล้วรสชาติดีนะคะ นาฏลองกับคุณแม่แล้วเนี่ย คุณแม่เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆ นะคะ จริงๆ แล้วเนี่ยหลายอย่างเลย ให้ลองรับประทานแค่กลิ่นและรสไม่ได้เนี่ยไม่เอาเลยกับผู้สูงอายุนะคะ แต่อันนี้ทานได้ ยืนยันว่าทานได้ แล้วก็ชอบด้วย กลิ่นหอมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือด้วยองค์ประกอบต่างๆ เนี่ยค่ะ ก็ทำให้ Colosure เป็นทางเลือกนะคะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้สูงอายุจะรับประทานเข้าไปนะคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ 

——————————————–

 

พญ. นาฏ ฟองสมุทร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้านผู้สูงอายุ   

 วางใจให้คุณพ่อทานค่ะ  ท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์ ลืมง่ายและก็มีปัญหาเรื่องขับถ่าย ท้องผูก ทานอาหารได้น้อยมาก หลังทาน Colosure แล้ว ไม่เคยบ่นอีกเลย หน้าตาสดใส เพราะได้สารอาหารครบ ทานอาหารได้มากขึ้น 

Colosure รสชาติเป็นอย่างไร ?
 โดยส่วนตัวมีโอกาสชงให้คุณพ่อทาน ลองดมแล้ว กลิ่นหอม เป็นกลิ่นธรรมชาติ ไม่แต่งกลิ่น ก่อนหน้านี้ให้คุณพ่อลองมาหลายยี่ห้อแล้ว คุณพ่อไม่โอเค โดยส่วนตัวคุณพ่อไม่ทานหวาน แต่พอชง Colosure ให้ทานไม่เคยบ่นว่าหวาน ไม่เคยบ่นรสชาติ ไม่เคยปฎิเสธการทาน ทานทุกครั้งดื่มหมดทุกครั้ง ก็เลยมั่นใจว่ารสชาติโอเค ไม่หวานมาก เป็นหวานจากธรรมชาติ ——————————————–

คุณแหม่ม 
อาชีพ…เภสัชกร
รู้จัก Colosure ได้อย่างไร ?
 คุณหมอที่รู้จักแนะนำให้ทาน เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีสารอาหารครบถ้วน เหมาะสำหรับวัยที่อายุค่อยข้างเยอะแล้ว ถึงไม่ได้เยอะมากความเสื่อมถอยของร่างกายเริ่มมาแล้ว อยากแข็งแรงแบบนี้ต่อไปก็เลยทำทุกวิถีทางกินทุกอย่างที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงที่สุด 

หลังจากทานผลิตภัณฑ์ Colosure แล้วมีความรู้สึกอย่างไร ?
 ตอนครั้งแรกยังเฉยๆ อยู่ เพราะคิดว่าเหมือนทาน นมอุ่น มีบางครั้งที่ไม่มีเวลาทานอาหาร ตอนเช้าจะเร่งรีบออกจากบ้าน ปกติจะกินกาแฟแก้วเดียว แต่ตอนหลังรู้สึกหน้ามืด ตาลาย จะเป็นลม ไม่มีแรง พอได้ผลิตภัณฑ์ Colosure มา ก็นำ Colosure ผสมลงในกาแฟ รสชาติก็จะหอมๆ หวานๆ มันๆ แต่ว่าไม่ได้ให้น้ำตาล ก็เบาใจตรงไม่มีแคลอรี่สูงมาก ก็เลยทานเป็นอาหารเช้าทุกวัน ดีกว่าทานกาแฟดำขมๆ อย่างเดียว 

หลังจากแนะนำคนอื่นให้มาทาน Colosure เป็นอย่างไรบ้าง
❝ หลังจากที่ตัวเองชอบ ประทับใจ ก็ได้แนะนำผู้สูงอายุรอบตัวได้ทาน ไม่ว่าจะเป็น แม่ ญาติ พี่น้อง แม่ของเพื่อนๆ แต่ละท่านที่ตอบกลับมาชอบมาก อย่างแรกคือรสชาติ และกลิ่นหอมมาก ไม่คาวเหมือนนมวัว ซึ่งบางคนนำไปทำเป็นขนมยิ่งอร่อย หลายท่านทานแล้วสดชื่นขึ้น รู้สึกเหมือนมีแรงขึ้น ก็เหมือนได้บุญ รู้สึกปลื้มที่ทำให้คนอื่นมีสุขภาพแข็งแรง และก็มีความสุขขึ้น 
 
——————————————–

 
คุณขนิษฐา แก้วพวงงาม 
อาชีพ…พยาบาล
Healthy Secret

บทความสำหรับคนรักสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารล่าสุดและข่าวสารที่สำคัญ