ช่องทางออนไลน์

@colosure

colosureofficial

colosure.official

colosure

@colosure

colosureofficial

ร้านค้าชั้นนำ

รายชื่อ : ร้านขายยาที่มีผลิตภัณฑ์ Colosure จำหน่ายในจังหวัดกรุงเทพ

ลำดับ ชื่อร้านยา เขต
1 เจริญโอสถ เขตดุสิต
2 ฟาร์มาแคร์ เขตดินแดง
3 บริษัท ยาเภสัชกร 1 สาขาเตาปูน จำกัด เขตบางซื่อ
4 บริษัท ดี-โซน ดรักซ์สโตร์ จำกัด เขตลาดกระบัง
5 บริษัท คลังยาบางปะกอก จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ
6 ณัฐชนนคลังยา เขตคลองสาน
7 ร้านขายยา แฮปปี้แลนด์เภสัช เขตบางกะปิ
8 ศศิกุลเภสัช (ซอยรามคำแหง 18) เขตบางกะปิ
9 บริษัท 77 เฮลท์แคร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
10 ห้องยาชุมชน จ.สมุทรสาคร
11 ก.ณรงค์เภสัช เขตบางกอกน้อย
12 กฤตยาฟาร์มาซี เขตบางขุนเทียน
13 ณปภัช ฟาร์มาซี เขตบางขุนเทียน
14 วิริยะเภสัช เขตจตุจักร
15 กาญจนาเภสัช เขตบางกอกใหญ่
16 เรืองวิทย์เภสัช เขตบางขุนเทียน
17 บริษัท เพิ่มเพชร ฟาร์มา จำกัด เขตบางขุนเทียน

รายชื่อ : ร้านขายยาที่มีผลิตภัณฑ์ Colosure จำหน่ายในต่างจังหวัด

ลำดับ ชื่อร้านยา เขต
1 กมลเวชเภสัช จ.ปทุมธานี
2 ร้าน พี ดรัก จ.ปทุมธานี
3 ไทยเจริญเภสัช จ.ปทุมธานี
4 ร้านเชียงคำเภสัช จ.พะเยา
5 บริษัท ช.เภสัช จำกัด จ.ลำปาง
6 แม่ข่าเภสัช จ.เชียงใหม่
7 ฟาร์ม่าวัน จ.เชียงใหม่
8 ธงชัยโอสถ จ.เชียงใหม่
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านยารักษ์สุขภาพ จ.เชียงใหม่
10 ชัยบำรุงโอสถ (จิงจี่ตึ้ง) จ.นครสวรรค์
11 เฟื่องเภสัช จ.เพชรบูรณ์
12 หจก.อวยแซตึ๊ง จ.นครราชสีมา
13 สมอทองเภสัช จ.เพชรบูรณ์
14 ศิริเภสัช 2 จ.อุตรดิตถ์
15 สุภชัยฟาร์มาซี จ.ชัยนาท
16 ไทยสินฟาร์ม่า จ.ลพบุรี
17 อุทัยเภสัช จ.นครราชสีมา
18 หมีบิน ซุปเปอร์ฟาร์ม่า จ.นครราชสีมา
19 สีคิ้วเภสัช จ.นครราชสีมา
20 ร้านยาเภสัชกรวิลาวัลย์ จ.มุกดาหาร
21 เจริญฟาร์มาซี จ.สกลนคร
22 บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จำกัด จ. อุดรธานี
23 บริษัท ฟอร์เต้ 2014 จำกัด จ.มุกดาหาร
24 บริษัท ฟอร์เต้ 2016 จำกัด จ.อุดรธานี
25 ไกรศรี เภสัช จ.กาฬสินธุ์
26 คลังยาสาเกตเภสัช จ.ร้อยเอ็ด
27 กล้วยดรัก & มาร์ท จ. อุดรธานี
28 มายวันฟาร์มา จ.มุกดาหาร
29 ไพศาลเภสัช จ.บึงกาฬ
30 พรชัยเภสัช จ.อุบลราชธานี
31 บริษัท สว่างฟาร์ม่า จำกัด จ.นครพนม
32 สว่างฟาร์มาซี จ.อุบลราชธานี
33 บริษัท สิริพร ฟาร์มาซี จำกัด จ.อุบลราชธานี
34 บริษัท สมศักดิ์เภสัช บ้านห้วย จำกัด จ.อุดรธานี
35 ศรีอารีย์ จ.ยโสธร
36 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีระเภสัช จ.ร้อยเอ็ด
37 ลิขิตเภสัช จ.ชลบุรี
38 ไชยรัตน์เภสัช จ.ระยอง
39 บริษัท ไพบูลย์เภสัช (2511) จำกัด จ.ระยอง
40 หจก.ประสานเภสัช จ.ศรีสะเกษ
41 ศิริพงษ์เภสัช จ.สุรินทร์
42 บ้านยา จ.พังงา
43 บริษัท บางกอก เฮลท์ แคร์ ฟาร์มาซี จำกัด จ.ภูเก็ต
44 คลังยาสะพานปลา จ.ระนอง
45 คลังยาเภสัช สาขาประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
46 ร้านยา นิยมเภสัช จ.ระนอง
47 เทพกระษัตรีเภสัช จ.ภูเก็ต
48 บริษัท บ้านยาจันดี จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
49 จรัสพงษ์เวชภัณฑ์ จ.นครศรีธรรมราช
50 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอ-แคร์ ฟาร์ม่าหาดใหญ่ จ.สงขลา
51 คิมเภสัช จ.ตรัง
52 บริษัท ก้องกิจเภสัช 1992 จำกัด จ.ตรัง
53 มายด์เภสัช จ.นครศรีธรรมราช
54 หมอยาเภสัช. จ.สงขลา
55 ร้านยาหน้าสวน จ.สงขลา
56 บริษัท ไทยสวัสดิ์ ฟาร์ม่าแคร์ จำกัด จ.ตรัง
57 บริษัท สยาม ฟาร์เทค จำกัด จ.นนทบุรี
58 วัฒนาพรโอสถ จ.เชียงใหม่
59 ปรีชาเวชภัณฑ์ จ.เชียงใหม่
60 ไฮกี่เภสัช จ.แพร่
61 ยั่งยืนเภสัช จ.กำแพงเพชร
62 สง่าเวชโอสถ จ.นครสวรรค์
63 บริษัท อนันตรา ฟาร์ม่า (2019) จำกัด จ.นครสวรรค์
64 เพชรเภสัช จ.ลพบุรี
65 สุธัญญาฟาร์มาซี จ.ร้อยเอ็ด
66 จุลเภสัช จ.ร้อยเอ็ด
67 บ้านยาสามพี่น้อง จ.นครพนม
68 ธงชัยเวชภัณฑ์ จ.บุรีรัมย์
69 นายายอามเภสัช จ.จันทบุรี
70 ฮงแซโอสถ จ.ปราจีนบุรี
71 รักษ์สุขภาพฟาร์มาซี จ.ปราจีนบุรี
72 อุดมโอสถ จ.ปราจีนบุรี
73 ชุนแซฟาร์มาซี จ.ชุมพร
74 บริษัท กู้ด เวลล์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จ.นครปฐม
75 อุดมโอสถ จ.สงขลา
76 แก้วประไพเภสัช จ.กระบี่
77 ร้านศูนย์ยาชุมชน จ.สงขลา
78 ร้าน ณ ลูกยา จ.สุราษฎร์ธานี
79 กิ๊บแก้วประไพเภสัช จ.กระบี่
80 บริษัท คลองปาง ฟาร์มา จำกัด จ.ตรัง