สร้างสมดุลร่างกายแบบหยินหยาง ด้วย น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

น้ำดีท๊อกซ์ น้ำล้างไขมัน ล้างสารพิษ และน้ำดื่มที่เน้นการบำรุงร่างกายในลักษณะของอาหารเสริมแบบหยินหยาง มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมอาหารของคนจีนที่จำแนกการรับประทานอาหารตามธาตุทั้ง 5 ตามคือ ไม้ ไฟ ดิน โลหะหรือทอง และ น้ำ หรือที่เรียกว่าพลังปราณทั้ง 5 ที่เป็นบ่อเกิดขอทุกสรรพสิ่ง เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ อย่างเช่นฤดูการที่วนเวียนไปวนเวียนมาในแต่ละปี เป็นวงจรที่ต่อเนื่องอย่างไม่มีสิ้นสุด

ร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 เป็นหยินและหยางที่อยู่ในกระแสแห่งธรรมชาติเช่นเดียวกัน การปรับตัวให้เข้ากับวัฏจักรของโลก ของธรรมชาติ อย่างสอดคล้องและสมดุลกัน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรค คนจีนสมัยก่อนจึงทานอาหารให้เป็นยา ทานอาหารให้เหมาะกับสถานที่อยู่ สภาพภูมิประเทศ ตลาดจนสภาพอากาศตามฤดูกาล เช่นถ้าเราอยู่ในฤดูร้อน หรือในประเทศที่ร้อนจัด คือมีสภาพแวดล้อมที่หยาง เราก็ควรรับประทานอาหารที่มีสภาพเป็นยิน แต่หากว่าอยูู่ในฤดูหนาว หรือในประเทศที่หนาวมาก มีแต่หิมะน้ำแข็ง คือมีสภาพแวดล้อมที่หยิน เราก็ควรรับประทานอาหารที่มีสภาพเป็นหยาง เพื่อสร้างสมดุลของพลังยินหยางในร่างกาย

การรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับหยินหยางเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ ไม่ว่าเป้าหมายเชิงสุขภาพจะเพื่อ ลดน้ำหนัก ห่างไกลโรค หรือเพื่อร่างกายแข็งแรง ที่นี่เราได้ลองผิดลองถูกกับน้ำสมุนไพรมานานพอที่จะเข้าใจได้ ถึงความเป็นหยินเป็นหยาง ถึงข้อดีข้อเสีย แม้เราจะไม่ได้มีผลการวิจัยตามหลักที่ชัดเจน แต่เราก็มีการเรียนรู้และเก็บข้อมูลมาในระดับที่พอจะตกผลึกได้ เราจึงเชื่อว่า เราสามารถประสานพลัง ถ่วงดุลพลังหยินหยางให้กับน้ำสมุนไพรของเราได้ และเข้าใจในการดื่มน้ำแบบผสมผสาน เพื่อให้การดื่มน้ำสมุนไพรของเราจะดีต่อสุขภาพร่างกายของแต่ละคน