หกล้มหน้ากลัวยังไง

ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ อันตรายมากกว่าวัยอื่นๆ และเป็… Continue reading หกล้มหน้ากลัวยังไง

สมองเสื่อม….ป้องกันได้

  อัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมโดยมักเป็นในผู้ที่ม… Continue reading สมองเสื่อม….ป้องกันได้

โคลอสตรุ้ม (Colostrum) คืออะไร เรามารู้จักกันเถอะ

โคลอสตรุ้ม (Colostrum) คืออะไร ?       โคลอสตรุ้ม (Colo… Continue reading โคลอสตรุ้ม (Colostrum) คืออะไร เรามารู้จักกันเถอะ

แคลเซียมไม่พอ เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน เกิดจากความแข็งแรงและความหนาแน่นของกระดูก… Continue reading แคลเซียมไม่พอ เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

เกษียณแล้วทำอะไรดี

กิจกรรมผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว สิ่งหนึ่งที… Continue reading เกษียณแล้วทำอะไรดี

การบริหารสมอง มีวิธีทำได้อย่างไรบ้าง

การบริหารสมอง คือ การสร้างการควบคุมของระบบเส้นประสาทให้… Continue reading การบริหารสมอง มีวิธีทำได้อย่างไรบ้าง